Over ons

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Tevona ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Wij bieden een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschaligheid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke troeven.
De initiatieven van Tevona situeren zich in meerdere gemeentes in Midden- en Zuidoost-Limburg (zie kaart).
De centrale diensten zijn gehuisvest in Hasselt. Directie, stafdiensten en administratie bieden ondersteuning en een dienstverlenende omkadering aan de diverse initiatieven.

Kaart Tevona

Design: Kerfuffle.be